ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 10

telugu sex stories పిన్ని మైకం నుండి బయటకు వచ్చినట్టు ఏముందిరా నీలో నువ్వు దగ్గర ఉంటే అసలు సమయం ఎలా గడుస్తుందో తెలిడంలేదు.సరే ఉండు నేను చికెన్ ఫ్రై చేసాను తెస్తాను అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లి 2 ప్లేట్స్ లో వడ్డించుకొని వచ్చింది.నేను 2 గ్లాసులో మందు పోసాను కొంచం షోడా కలిపి నీళ్లతో నింపాను గ్లాస్ ని.

పిన్ని పక్కన కూర్చుంది.నేను గ్లాస్ ని తీసుకొని చీర్స్ అన్నాను పిన్ని కూడా గ్లాస్ ఎత్తి చీర్స్ అంటూ కొంచం తాగి చికెన్ ని నంచుకుంటుంది.నేను కూడా చిన్నగా తాగుతూ చికెన్ ని రుచి చూస్తూ ఉన్నాను.సరే కిరణ్ చిన్నగా తాగు నీకు కాలక్షేపానికి ఒక కథ ని చెప్తాను వింటూ తాగు అంటూ కథ ని మొదలుపెట్టింది.

కామేశ్వర పురం అనే రాజ్యం ఒకటి ఉండేది .దానిని కామరాజు అనే రాజు పాలిస్తుండేవాడు.అతని భార్య కామేశ్వరి. ఆ రాజ్యం అప్పుడప్పుడు కరువు కాటకాలు తో ఉండేది.కారణం ఏమిటని రాజగురువుని అడగగా మీకు సంతానం లేకపోవడంతో ఇలా జరుగుతుంది మహారాజ అన్నాడు.మహారాజు దంపతులకు కూడా సంతానం లేక చాలా బాధ పడుతూ ఉండే వాళ్ళు.పిల్లలు పుట్టడానికి యజ్ఞాలు పూజలు చాలా జరిపించారు,కానీ ఫలితం శున్యం.తన రాజ్యం లోకి ఒక మహా యోగి వచ్చాడని రాజుకి తెలిసింది.అతడికి చాలా మహిమలు ఉన్నాయని రాజ్యం లో కొంతమంది కి ఫలితాలు కూడా అనుగుణంగా ఉన్నాయని రాజు విన్నాడు గూఢచారుల ద్వారా,తన రాజ్యానికి మంచి రోజులు రాబోతున్నాయని అనిపించింది రాజుకి.సైనికులకు ఆ యోగి ఎక్కడ ఉన్నా వెతికి తీసుకొని రమ్మని పంపాడు.సైనికులు మహా యోగి కోసం గాలించి యోగిని కలుసుకొని మహారాజు గారు మిమ్మల్ని వెంటతీసుకొని రమ్మన్నారని వినయంగా చెప్పాడు ఒక సైనికుడు.మహా యోగి ఆ సైనికుని వినయానికి ముచ్చటపడి ఉన్నపాళంగా శిష్యులతో సైనికుల వెంట బయలుదేరి రాజ కోటకి చేరుకున్నారు.మహారాజు సతీ సమేతంగా యోగికి ఎదురు వచ్చి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. మహారాజు యోగిని అంతపురనికి తీసుకొని వెళ్లి సింహాసనం మీద యోగిని కూర్చుండాబెట్టి ,యోగికి పాదాలను కడిగి పాద పూజ చేసి లేచి వినయంగా నమస్కారించారు రాజదంపతులు.వారి వినయనికి ముగ్దుడైనా యోగి సుపుత్రిక ప్రాప్తిరస్తు అంటూ దీవించాడు. మాకు వివాహం జరిగి 12 సంవత్సరాలు అయిన ఇంకా పిల్లలు కలగలేదు స్వామి మీ రాకతో మా జన్మ దన్యమైనట్టు అనిపిస్తుంది స్వామి అంటూ నమస్కారం చేసింది కామేశ్వరి.మహారాజ మీరు చేసిన తప్పిదాం ఫలితంగానే మీకు సంతానం కలుగలేదు.నేను చేసినా తప్పిదామా ఏమిటి అది మునివర్య నాకేం భోదపడలేదు అన్నాడు మహారాజు.హ అవును మహారాజ మీరు స్వయంగా చేసిన తప్పిదమే ,మీరు వేటకి వెళ్ళినప్పుడు జింకని వేటాడుతూ వేసిన శరం గురితప్పి అక్కడే రతిలో పాల్గొంటున్న యక్షుడుకి తగిలి మరణించాడు.ఆ యక్షిణి శాప ఫలితమే మీకు సంతానం కలగకపోవడం ,మీ రాజ్యం ఇలా ఉండడం.(యక్షులకి మరణం ఉండదు కానీ శాపం వల్ల వారు మానవ రూపంలో ఉంటారు.రతి కార్యం అయిపోతే వారికి శాప విమోచనము అయిపోయేది రాజు అలా బాణం వేయడం వల్ల మానవ శరీరం నుండి యక్షుడు ఆత్మగా మిగిలిపోయాడు.యక్షిణి శిలా రూపం ధరించింది)అంటూ ముగించాడు.అయ్యో నా వల్ల ఎంతటి ప్రమాదం సంభవించింది! మునివర్య మిరే నాకు శాప విమోచనాన్ని తెలియచేయండి అంటూ పాదాల మీద పడ్డాడు.
కాగల కార్యన్ని గంధర్వులే నిర్వహిస్తారన్నట్టు సమయానికి అన్ని అలా జరిగిపోతుండటం సృష్టి ధర్మము,దానిని ఎవరూ ఎదుర్కొనజాలరు.యక్షులకు మీకు శాప విమోచనం కలగవలెనన్న ఆగిపోయిన రతి కార్యము పూర్తి చేయవలెను.ఆ యక్షుడు శిలాగా ఉన్న యక్షిణి కి కాపలాగా ఉన్నాడు.అతన్ని ప్రసన్నం చేసుకొని నిలోకి అతని ఆత్మను ప్రవేశింపచేసి రతికార్యమును సల్పించిన వారి శాప విమోచనం జరుగును.వారే మీకు సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాధిస్తారు. ఈ కార్యానికి రానున్న పున్నమి రోజు నే జరగాలి.పున్నమి రేపటి దినమే సిద్ధంగా ఉండండి మహారాజా అంటూ ముగించాడు.మహారాజు సైనికులను పిలిచి మునివర్యులకు కావాల్సిన వసతి ఏర్పాట్లు చూడమని ఆజ్ఞాపించాడు.తెల్లవారగానే మహారాజుని కలుసుకోవలని ఒక సైనికునితో రాజుకి వర్తమానము పంపాడు.కొంతసమయం తరువాత రాజదంపతులు ముని వర్యుని దర్శనానికి వచ్చారు.ముని అప్పుడే ధ్యానం నుండి బయటకు వచ్చి మహారాజా నేటి దినమే పున్నమి మనము సంధ్యవెళకి మనం అరణ్యానికి చేరుకొని పూజా(యక్షుడు ని ప్రసన్నం చేసే ఏర్పాటు)ఏర్పాట్లు చూడాలి మీరు త్వరపడితే మనము బయలుదేరదాం ఆలస్యము చేయక వేగిరంగా మీ పనులను పూర్తి చేసుకొని రండి అంటూ పంపించాడు ముని.అన్ని పనులు ముగించుకొని బయలుదేరారు రాజదంపతులు మునివర్యుడు.అరణ్యానికి చేరేలోగా సంధ్య సమయం దాటి చీకట్లు ముసురుకున్న పున్నమి వెలుగుల్తో ఉంది.ముని పూజా ఏర్పాట్లు చేసి మహారాజుని పూజా కార్యక్రమంలో కూర్చోమన్నాడు.మహారాజు పూజ కార్యక్రమంలో కూర్చోగానే ముని పెద్దపెద్ద మంత్రాలతో యక్షుడిని మహారాజు లోకి అవహింపచేసాడు.యక్షుడు మహారాజు శరీరంతో వెళ్లి యక్షిణి ని తాకగానే యక్షిణి మానవ కాంత రూపము దాల్చింది.మహారాజు రూపములో ఉన్న యక్షుడు యక్షిణిని అక్రమించాడు.ఎన్నోరోజుల విరహంతో ఉండడంతో ఒకర్ని ఒకరు లతల్లా పెనవేసుకొన్నారు. వారి నుండి ఒక్కొక వస్త్రము దూరము అవ్వసాగింది.యక్షుడు తన అంగాన్ని యక్షిణి లో ప్రవేశపెట్టి రతికార్యమును సల్పసాగడు. వారిరువురు అంత్యదశకు చేరుకున్నారు యక్షుడు యక్షిణి పువ్వుని మదనరసంతో నింపగానే వారిరువురు శరీరాలను వదిలేసి దేవదూతలు గా మారిపోయి వారిలోకలకు వెళ్లిపోయారు,కానీ వారిలోకనికి ద్వారాలు తెరవబడలేదు.వెనుకకు తిరిగి వచ్చి మునీశ్వరుడిని అడగగా మునీశ్వరుడు తన దివ్యదృష్టితో చూసి యక్షుడు తో ఇలా అన్నాడు, మీ రతి ఒకేసారి పూర్తి కాకుండా విడతాలవారిగా కొనసాగించినందున మీ ప్రయత్నం వ్యర్థమైనదని మరల మానవ జన్మ ఎత్తి తోబుట్టువులుగా సంభోగించాలని మీరు మహారాజు దంపతులకు విడి విడిగా జన్మిస్తారని చెప్పాడు. మహారాజు పైకి అప్పుడే లేచి మా శాప విమోచనం గురించి సెలవుఇవ్వమని అడగగా మీ దంపతులకు 2 బిడ్డలు పుడతారు కానీ మీ ఇరువురికి కాదనీ మీకు పుట్టే బిడ్డలకు ఒకరు తల్లి ఒకరు తండ్రి అవుతారని చెప్పాడు యక్షుడు.మీ ఇరువురికి సంతాన భాగ్యములేదని మీరు మీ తొడపుట్టిన వాళ్ళతో రమిస్తే మీకు సంతనబాగ్యము కలుగుతుందని మీరు మీకు పుట్టిన సంతనంతో యౌవననికి వచ్చాక సంభోగించాలి.తరువాత యక్షుడు యక్షిణి తోబుట్టువులుగా రమించి మీ రాజ్యానికి వారసుడుని ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు అని చెప్పి అదృశ్యమైపోయాడు ముని రూపంలో ఉన్న గంధర్వుడు.